Agenda

Binnenkort vindt u hier de agenda met betrekking tot de uitvoering van het Dorpsplan. Zelf bijeenkomsten aandragen kan via cees.hamers@gmail.com .

Eindpresentatie Space&Matter met scenario's voor Wijk aan Zee op Dinsdag 23 november

De ontwerpers van Space&Matter presenteren mogelijke scenario's voor een toekomstbestendig Wijk aan Zee met focus op de accommodaties rond de dorpsduinen en de relweg.

Meld je aan via cees.hamers@gmail.com om de eindresultaten van het onderzoek van Space&Matter voor Wijk aan Zee te zien!

2 november - scenario's Space&Matter

Op 2 november presenteren de ontwerpers van Space&Matter verschillende scenario’s voor Wijk aan Zee, met als focus het de toekomst van het gebied rond Dorpsduinen en Relweg (Heliomare). In dat gebied zijn verschillende organisaties gevestigd die op termijn iets willen met hun accommodatie; zoals Heliomare, de Hartekamp Groep (Juttersoord) en het Dorpshuis. Space&Matter kijkt naar koppelkansen en mogelijkheden om samen te werken.


De ontwerpers willen met verschillende scenario’s de effecten en kansen voor heel Wijk aan Zee zichtbaar maken, als er in dit gebied een samenwerking tussen de verschillende organisaties gaat ontstaan. Op 4 oktober hebben zij al meningen en ideeën van dorpsbewoners opgehaald, tijdens een goed bezochte bijeenkomst in het Dorpshuis. De presentatie van deze bijeenkomst is terug te vinden op dorpsplanwaz.nl/dorpsplan. Met deze inbreng zijn zij nu aan de slag gegaan om verschillende scenario’s te maken, die zij op 2 november aan inwoners gaan presenteren. Het doel is om uiteindelijk de beste oplossing voor het dorp te vinden.

Workshop met inwoners van Wijk aan Zee door ontwerpers van Space&Matter

Op 4 oktober om 19.15 zijn alle inwoners van Wijk aan Zee uitgenodigd in het Dorpshuis De Moriaan om mee te denken met de ontwerpers van Space&Matter. De architecten van dit bureau gaan nadenken over de toekomst van het gebied rond Dorpsduinen en Relweg (Heliomare). In dat gebied zijn verschillende organisaties gevestigd die op termijn iets willen met hun accommodatie; zoals Heliomare, de Hartekamp Groep (Juttersoord) en het Dorpshuis.

Werkgroepen bijeenkomst

27 september

Je bent van harte uitgenodigd op maandag 27 september om 19.15 om verder te werken aan de actiepunten uit de Dorpsbijeenkomst van 6 september:

- Dorpshuis als huiskamer

- Skatepark Wijk aan Zee

- Vrijwilligersplatform Wijk aan Zee

- Meer sport bij SV Wijk aan Zee

Bijeenkomst jongeren van Wijk aan Zee

Het Dorpsplan is gebaseerd op het behoefteonderzoek. Hiervoor is met veel Wijk aan Zeeërs gesproken, maar er zijn nog niet genoeg jongeren bereikt. Daarom hebben we jongeren in december bijeen geroepen voor een bijeenkomst, speciaal voor Wijk aan Zeeërs tussen de 13 en 25 jaar.

Zorgtafel Wijk aan Zee

Op 15 februari en 21&23 september zijn we bijeen gekomen met zo veel mogelijk organisaties die actief zijn in Wijk aan Zee op het gebied van zorg. Hier hebben we het gehad over een betere samenwerking, betere zichtbaarheid en een duidelijk overzicht van beschikbare voorzieningen in Wijk aan Zee.

Er is een website waar zorgorganisaties in Wijk aan Zee op vermeld staan; de BeverwijkWijzer. Hebben Wijk aan Zeeërs daar iets aan? Of zou een kaart beter zijn? Of een centraal punt voor informatie? Bijvoorbeeld bij de huisartsen?

Er is veel wil bij de aanwezigen om samen te werken en bijeenkomsten en voorzieningen voor Wijk aan Zee te organiseren.

Aanmeldingsformulier

Verkouden of ziek

Als je verkouden bent of ziek, kom je natuurlijk niet! Vanzelfsprekend kom je ook niet als je een positieve corona testuitslag hebt gehad in de afgelopen 10 dagen. Meld je je dan wel even af?


Corona Maatregelen

Alle activiteiten vinden plaats met inachtneming van de huidige corona maatregelen.