Dorpsplan Blog

Op het blog vind je een keur van initiatieven en ideeën van inwoners en organisaties; rijp en groen; gerelateerd aan het onderwerp van het dorpsplan. Dit kan val alles zijn, onderzoeken, opinie, filmpjes en bijdragen. Dat betekent niet dat we het ook gaan uitvoeren, maar wel dat we iets hebben om over te praten! Wil je ook iets aanleveren of bijdragen? Dat kan! Stuur dan een berichtje aan Annabel via gangmaker@annna.nl .


Dorpshuis Wijk aan Zee – Op weg naar de toekomst

Inleiding

‘Stichting Dorpshuis Wijk aan Zee’ wil binnen het Sociale Domein in een multifunctionele accommodatie een nog belangrijkere rol spelen voor alle inwoners van Wijk aan Zee. Samenwerking met andere stakeholders is hierbij een voorwaarde. In 2019-2020 is het Dorpsplan Wijk aan Zee ontwikkeld. Hierin is de start gemaakt om alle betrokken stakeholders hun eigen toekomstplannen tot een gezamenlijk plan binnen de mogelijkheden voor de inwoners te realiseren. De diverse stakeholders in Wijk aan Zee hebben allen wellicht eigen ideeën hoe de toekomst voor hen ingepast kan worden in een uitvoerbaar plan.

WAT WIL DE ‘STICHTING DORPSHUIS WIJK AAN ZEE’ (MORIAAN)

Ons dorpshuis wordt ingebed in een multifunctioneel pand . In de (financieel) laagdrempelige accommodatie kunnen inwoners en gebruikers hun initiatieven en activiteiten op sociaal-, maatschappelijk-, artistiek-, cultureel-, educatief- en sportief gebied, een plek geven.
Het dorpshuis is de spil in het multifunctionele pand waarin reuring vanuit alle leeftijdsgroepen de aantrekkingskracht bepaalt tot het gebruik van de faciliteiten door de inwoners, of mogelijk zelfs door bewoners (b.v. starters/senioren).
Ons dorpshuis wil ‘ruimte’ en faciliteiten voor ‘activiteiten’ van, voor en door de inwoners van Wijk aan Zee.

Functionele entiteiten welke in het multifunctionele pand kunnen profiteren van aanwezige voorzieningen zijn b.v. horeca (als onderdeel van het dorpshuis), jeugd- en buurtzorg, sport en spel, welzijnsactiviteiten, informatie-loket(ten), scholing, educatie en gemeenschapsvoorzieningen als 1e lijn-zorg, apotheek en mediatheek.

De grootte, noodzakelijk voor alle voorzieningen , zal mede bepalen in welke vorm het multifunctionele pand moet worden vormgegeven en beheerd, waarin geschikte ruimtes zijn voor alle betrokken stakeholders.

Slotopmerking

Gezamenlijk met de andere stakeholders moeten we later bepalen wat onze stichting kan en niet-kan met betrekking tot de invulling en ‘bedrijfsvoering’ van het multifunctionele pand. Hopelijk kunnen in dit pand ook nog passende woningen voor starters en senioren, danwel enkele zorgappartementen, worden gerealiseerd.


Meer informatie over het dorpshuis Wijk aan Zee vind je op:
www.moriaan.nl
www.facebook.com/Dorpshuis-De-Moriaan